Personuppgiftspolicy

Amatörteaterns Riksförbunds personuppgiftspolicy

Amatörteaterns Riksförbund, (ATR) värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Amatörteaterns Riksförbund samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@atr.nu Medlemskapet och de då insamlade fakta i vårt medlemsregister är vårt främsta verktyg med information.

Genom att använda Amatörteaterns Riksförbunds tjänster, accepterar du vår personuppgiftspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Amatörteaterns Riksförbund använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra betalningsalternativ eller vår webbutik och medlemskap, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du bekräftar ett köp, när din förening lämnar in uppgifter som underlag för medlemsfakturering, när du använder vår webbutik eller någon annan av ATRs tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och kön.
  • Betalningsinformation – fakturainformation och bankkontonummer.

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster (såsom när du bekräftar ett köp på vår websida, väljer att betala med ett av Amatörteaterns Riksförbunds betalningsalternativ eller använder vår webbbutik), kan vi samla in följande information:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer.
  • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
  • Historisk information – dina köp, betalnings- och kredithistorik.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Amatörteaterns Riksförbunds tjänster. Amatörteaterns Riksförbund behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen (”varför är behandlingen nödvändig”)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Utföra våra avtalsåtaganden gentemot dig
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss. Utföra våra avtalsåtaganden gentemot dig
För medlemsanalys, administrera ATRs tjänster och för ATRs interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys och för statistiska ändamål. Utföra våra avtalsåtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen
För att förbättra våra tjänster och för generell utveckling, utveckla nya produkter och funktioner och nya medlemsfördelar. Andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav Följa tillämplig lagstiftning

Vilka kan vi komma att dela din information till?

ATR delar inte med sig av personuppgifter till andra parter som företag eller andra organisationer. Undantag är information om föreningar till våra förtroendevalda i distrikten och relevant data för tidskriften Teaterforum.

Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer Amatörteaterns Riksförbund kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här personuppgiftspolicyn. Exempel som tryckeri för Teaterforum.

Myndigheter. ATR kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då ATR är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer ATR att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina data för andra syften än för våra avtalsåtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Amatörteaterns Riksförbund som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakta oss

Amatörteaterns Riksförbund är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 879000-2136 och har sitt säte på Slottsgatan 17 722 11 Västerås. Tel 021-470 4160, info@atr.nu

Personuppgiftsansvarig på Amatörteaterns Riksförbund är Medlemsansvarig Nitja Tapper och personuppgiftsbiträde är personal på förbundets kansli.

Besök www.atr.nu för mer information om Amatörteaterns Riksförbund.

—-
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2019-12-11.

Gå till sökresultat