Manusbibliotek

Kommande semesterstängning: 23 juli – 9 augusti

Beställningar kan göras under perioden, men börjar expedieras tidigast 10 augusti. Sista beställningsdag är 20 juli för att få sin beställning skickad före semesterstängningen.

I manusbiblioteket har vi över 6 200 pjäser och musikaler som du kan söka bland. Hittar du manus som du vill låna gör du en beställning. Vid leverans av manus per post är lånetiden 5 veckor. Medlemsföreningar och de med serviceavtal har även möjlighet att få manus levererat via e-post. Kontakta ATR för mer information.

VIKTIG INFO!
ATR har med anledning av ett extra stöd från kulturrådet höjt subventionen så att den kommer att gälla 50% av den totala kostanden, dock max 5 000 kr (istället för 1 000 kr). Detta kommer att gälla alla medlemsföreningar, oavsett vilken medlemsavgift som föreningen har betalat in till ATR.
Denna förstärkning kommer att gälla de kontrakt som redovisas senast den 10 december 2022. 

OBS! ATR har endast rättigheter att låna ut manuskripten – inte att sälja dem. Manusbeställningar skickas endast inom Sverige och till FSU i Finland.

Visar 1–40 av 6277 resultat