Undervisa i pedagogiskt drama

370.00kr

Undervisa i pedagogiskt drama
av Viveka Rasmusson och Bodil Erberth

Artikelnr: 499-B Kategorier: ,

Beskrivning

Ny forskning understryker betydelsen av drama och teater i skolundervisningen för att stimulera elevers kognitiva och verbala utveckling. Denna heltäckande lärobok ger praktisk handledning i hur man kan använda drama och teater i detta syfte.

I boken finns mängder av tips på grundläggande lustfyllda drama- och teaterövningar. Författarna visar på ett konkret sätt hur man kan börja med enklare övningar och improvisationer för att sedan gå vidare till dramatisk gestaltning och teater.

En rad exempel på genomförda utvecklingsarbeten som Viveka Rasmusson handlett på olika nivåer konkretiserar ytterligare hur dramaundervisning i skola och förskola kan planeras och genomföras. Det handlar t.ex. om drama i en mångkulturell barngrupp, om konfliktlösning i förskolan med hjälp av handdockor och om att resa i tiden i ett historiskt rollspel med gymnasister. En bakgrund ges också till den moderna drama- och teaterpedagogikens framväxt, den skapande processen liksom kommunikation och konflikthantering.

I denna moderniserade fjärde upplaga presenteras ny såväl svensk som internationell forskning inom ämnesområdet.

Undervisa i pedagogiskt drama riktar sig till studenter på lärarutbildningen samt till verksamma lärare och förskollärare. Den kan med fördel användas också av studieförbund och i annan vuxenutbildning.

Tryckår: 2017
Upplaga: 4:2
Häftad, 275 sidor
ISBN: 978-91-44-11530-6

Mer information

Vikt 402 g